งานแถลงข่าว Longdo Map ร่วมมือกับ สพร.
Submitted by mathisa on Fri, 05/25/2018 - 14:43

Longdo Map ร่วมมือกับ สพร. พัฒนาต่อยอดแอป Longdo Map ให้รองรับการปักหมุดข้อมูลหน่วยงานราชการ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (เดิมคือ สรอ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) กับ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด โดย
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ นายวุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

โดยจะเป็นการพัฒนาร่วมกันตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารและการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มจากจุดแรกการเก็บข้อมูลตำแหน่งพิกัดหน่วยงานราชการ โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเผยแพร่ในแบบ Open Data เป็นประโยชน์ของการใช้งานในทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต