Longdo Cards เข้าร่วมออกบูทในงาน SME Transform
Submitted by mathisa on Fri, 05/18/2018 - 13:01

 Longdo Cards  เข้าร่วมออกบูทงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล  จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้โอกาสและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ สู่ยุค 4.0 เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก ตลอดจนชี้ให้เห็น โอกาสและแนวทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transform) สำหรับอนาคต

ภายในงาน Longdo Cards ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูทและสอบถามเป็นจำนวนมาก