MM Linux Live CD (Kanotix-Thai)

แนะนำ

MM Linux Live CD หรือ Kanotix Thai เป็น Linux Live CD ที่สนับสนุนภาษาไทย โดยเป็นการนำ Kanotix Linux Live CD รุ่นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน Debian GNU/Linux และ Knoppix มาปรับแต่งเพิ่มเติมให้สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย และเหมาะกับการใช้งานของคนไทย โดยมีซอฟต์แวร์เด่นๆ ดังนี้ Firefox รุ่นตัดคำไทย, Openoffice.Org, ฟอนต์ภาษาไทย เช่น จากโครงการ thaifont-scalable, จาก package xfonts-thai ของ Debian และ libthai

Kanotix-Thai เป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการ Knoppix-Thai ซึ่งได้หยุดการพัฒนาลงแล้ว

MM Linux Live CD เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง?

ท่านสามารถใช้ MM Linux Live CD ในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้:

 1. ท่านต้องการ ทดลอง ใช้ลินุกซ์ โดยที่ ยังไม่อยาก จะติดตั้งลงบนเครื่อง แค่อยากจะลองดูก่อนว่ามันจะทำงานได้หรือไม่อย่างไร การนำ Linux Live CD ไปแค่ลองบูตดู จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลต่างๆ บนเครื่อง

 • ท่านอยากจะทราบว่า Linux จะสามารถทำงานได้บนเครื่อง PC หนึ่งๆ หรือเปล่า ฮาร์ดแวร์ต่างๆ จะเห็นครบหรือไม่. ท่านสามารถทำได้โดยลองบูตเครื่องนั้นด้วยแผ่น Linux Live CD และทดลองใช้งาน
 • ท่านต้องการติดตั้ง Debian GNU/Linux ลงบนเครื่อง แต่ไม่อยากติดตั้งจากแผ่นติดตั้งของ Debian. ท่านสามารถติดตั้งจากแผ่น MM Linux Live CD ได้

  Download


  ท่านสามารถดาวน์โหลด Kanotix-Thai ได้จากที่ต่างๆ ต่อไปนี้

 • http://linux.thai.net/pub/kanotix-th

  Versions

  เวอร์ชั่นต่างๆ ของ Kanotix-Thai มีดังนี้


   kanotix-thai-2006-02-15-shot1

 • 2006-02-15 มีความเปลี่ยนแปลงเทียบกับรุ่นก่อนดังนี้
  • KDE 3.5.1
  • Firefox 1.5.0.1 พร้อม Thai language pack โดยคุณ Mk
  • Thai language pack สำหรับ OpenOffice.Org
  • kde-i18n-th สำหรับ KDE 3.5 โดยคุณ Donga, Dr.Rider, และทีมงาน Thai KDE I18N
  • KDictThai พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย โดยคุณ Donga
  • เพิ่ม tcsh, Japanese fonts, kinput2 for Japensese readers
  • ติดตั้งตั้งสภาพการใช้งานเป็นภาษาไทย ดังนั้นจะเห็นเมนูต่างๆ ขึ้นข้อความภาษาไทย (ถ้ามีการแปลไว้)
  • เปลี่ยนวิธีการนับเลขเวอร์ชั่น จากเดิมที่อ้างอิง Kanotix (เช่น 2005-04-thai1) มาใช้เป็นวันที่แทน (เช่น 2006-02-15)

  Bug ที่ได้แก้ไขไป
  • แก้ปัญหาไฟล์ขยะใน home directory เวลาที่ติดตั้งลงบนฮาร์ดดิสค์
  • เพิ่ม option iocharset=utf-8 ใน /etc/auto.mnt สำหรับโปรแกรม automount ซึ่งจะทำงานเวลาที่ใส่แผ่น CDROM หรือ Floppy เข้าไปในระบบ

 • 2005-04-thai1 with the following features:
 • FAQ

  1. เปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดอย่างไร?

   กดปุ่ม F12 เพื่อสลับคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ/ไทย

  2. จะติดตั้ง Kanotix-Thai ลงบนฮาร์ดดิสค์ได้อย่างไร?

   1. เปิด terminal (Konsole) ขึ้นมา
   2. su - เพื่อเป็น root
   3. แบ่ง partition ด้วยคำสั่ง fdisk หรือ cfdisk ให้มี Linux partitioin และ swap partition
   4. ฟอร์แมต swap partition ด้วย mkswap (เช่น mkswap /dev/hda2 -- ระวัง ข้อมูลใน /dev/hda2 จะถูกลบทั้งหมด)
   5. เรียกคำสั่ง kanotix-installer เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  3. จะลงโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่องได้อย่างไร

   สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งตระกูล apt เช่น apt-get และ apt-cache

    ปรับแก้ ชื่อ server ที่จะไปโหลด packages มา ได้ในไฟล์ /etc/apt/sources.list
   • apt-get update เพื่อ update รายชื่อ package
   • apt-cache search ssh ค้นหา package ที่มีคำว่า ssh อยู่ในชื่อ หรือคำบรรยาย
   • apt-get install openssh-server ติดตั้ง package openssh-server
   • apt-get remove openssh-server ลบ package openssh-server
   • ดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่
    http://kanotix.com/FAQ-id_cat-78.html
  4. จะเริ่มการทำงาน หรือ หยุดการทำงานของ server program หนึ่งๆ (เช่น ssh server) ได้อย่างไร

   โปรแกรมที่ทำงานเป็น server จะมี script ในการ start อยู่ที่ /etc/init.d/ ตัวอย่างเช่น /etc/init.d/ssh

   • ถ้าต้องการเริ่มการทำงาน ให้สั่ง /etc/init.d/ssh start
   • ถ้าต้องการหยุดการทำงาน ให้สั่ง /etc/init.d/ssh stop
   • ถ้าต้องการให้เริ่มการทำงานใหม่ ให้สั่ง /etc/init.d/ssh restart
   • ดูว่า process รันอยู่หรือเปล่า อาจใช้คำสั่ง ps ax เพื่อดูรายการ process
    แล้ว grep หาชื่อ server program นั้นๆ เช่น ps ax |grep ssh (มองหาบรรทัดที่มี sshd <-- ชื่อของ server program)
  5. จะให้โปรแกรมหนึ่งๆ (ตัวอย่างเช่น ssh server) รันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เครื่องบูตได้อย่างไร

   • สั่ง unfreeze-rc.d เพื่อยกเลิกการ lock การเพิ่มโปรแกรมเข้าสู่ start-up list
   • update-rc.d ssh defaults เพื่อให้ "ssh" server ทำงานทุกครั้งที่บูต
   • ถ้าต้องการยกเลิก ไม่ต้องการให้ทำงานทุกครั้งที่บูตอีกต่อไป ให้สั่ง update-rc.d -f ssh remove
   • ถ้าต้องการ lock ไม่ให้คำสั่ง update-rc.d มีผล (เช่นเวลาจะ upgrade system ด้วย apt-get upgrade ซึ่งเราไม่ต้องการให้โปรแกรมที่เราไม่ต้องการ ทำงานทุกครั้งที่บูต) ให้สั่ง freeze-rc.d
  6. เวลาใช้ปุ่ม tab ใน terminal มันชอบมีเสียงดังน่ารำคาญ จะปิดเสียงนี้ได้อย่างไร

   เพิ่มบรรทัดว่า set bell-style visible ใน /etc/inputrc แล้ว logout/login ใหม่

  Documentation


  • Using Debian in your work (เก่าแล้ว, อธิบายรายละเอียดของเวอร์ชั่น 2005-04-RC17-thai1 release)

   License

   Kanotix-Thai พัฒนาโดย Metamedia Technology (MM)
   ซอฟต์แวร์ และเอกสารต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดย MM สงวนลิขสิทธิ์ภายใต้ GNU/GPL ยกเว้นที่ระบุเป็นอื่น.
   ไม่มีการรับประกันการใช้งาน
   รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดจากการใช้งานทั้งสิ้น
   (No warrantee of any kinds)

   Support

   Kanotix-Thai เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ทาง Metamedia Technology พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกิจการภายในของบริษัท
   ทว่าทางบริษัทเล็งเห็นว่า Kanotix-Thai อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ Linux ชาวไทย จึงได้เผยแพร่ต่อสาธารณะชน.
   ท่านที่สนใจจึงสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะไม่มีการรับประกันการให้ความช่วยเหลือ หรือบริการหลังการขายใดๆ ทั้งสิ้น.   อย่างไรก็ตาม ท่านที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานต่างๆ สามารถสอบถามได้ตามแหล่งพบปะสาธารณะต่างๆ ของผู้ใช้ Linux ชาวไทย เช่น LTN wwwboard ซึ่งท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Kanotix-Thai คนอื่นๆ.
   สำหรับบริการให้ความช่วยเหลือเชิงพาณิชย์ (commercial support) นั้น ทาง Metamedia Technology มีแผนที่จะดำเนินการในอนาคต.
   หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทจะนำเสนอรายละเอียด ณ เว็บไซต์แห่งนี้.

  •