Longdo Toolbar

Longdo Toolbar

Longdo Toolbar เป็นโปรแกรมวินโดวส์ใช้กับ Internet Explorer สำหรับค้นหาคำศัพท์จาก พจนานุกรมออนไลน์ Longdo. นอกจากการหาคำศัพท์แล้วยังสามารถใช้บริการ Popthai สำหรับแปลคำศัพท์ในเว็บไซด์ที่ดูอยู่ไำด้ด้วย.

Features/คุณสมบัติ 1.00 beta3

  • แก้ปัญหาทำให้ IE 7 crash เวลาปิด tab
  • มีตัวติดตั้งอัตโนมัติ (installer) ทำให้การติดตั้งง่ายกว่าเดิมมาก

Features/คุณสมบัติ 0.97

  • เพิ่มปุ่มบริการ PopThai ซึ่งจะแสดงความหมายของคำหรือวลีภาษาอังกฤษขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่มีอยู่ในพจนานุกรม
     

Features/คุณสมบัติ 0.96

  • เป็น Toolbar สำหรับ Internet Explorer
  • ช่วยให้สามารถค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมลองดูได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเปิดชมหน้าพจนานุกรมลองดูก่อน
  • ปรับขนาด และย้ายตำแหน่งไปบนแถบ Toolbar ของ IE ได้ตามต้องการ เช่น วางไว้เคียงข้างกับ GoogleBar ดังแสดงในรูป
  • เพิ่ม Context Menu ของ IE โดยนอกจากการค้นหาคำบน Toolbar แล้ว ยังสามารถค้นหาคำได้โดยการ เลือกคำ (ไทยหรืออังกฤษ) -> คลิกเมาส์ข้างขวา -> แล้วเลือก "Longdo Search" จากเมนูที่ปรากฏ เช่น
  • ปุ่ม Shortcut สำหรับเปิดเว็บต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Download

Download & Install (for Internet Explorer only)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง